04 രോഹിണി

രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ പരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാറില്ല. അവരിൽ മിക്കവരും ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടങ്ങി പടിപടിയായി ഉയർന്ന് വലിയ പദവികളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായി ആണു കാണപ്പെടുന്നത്. സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യവും ആകർഷകവുമായ മുഖഭാവവും പെരുമാറ്റ രീതിയും ഉണ്ടാകും. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ക്ഷോഭിക്കുകയും ആകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മനസ്വസ്തത കുറയും. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. വിമർശന ബുദ്ധിയോടാകും എന്തിനെയും സമീപിക്കുക. അന്യരുടെ പോരായ്മകൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമൂലം ധാരാളം ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. അപ്പഴപ്പോഴത്തെ തോന്നലുകളനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കും. ശത്രുക്കളോട് അങ്ങേയറ്റം കർക്കശമായി പെരുമാറും. അഭിമാന ബോധം കൂടും. സത്യസന്ധതയും സദാചാര നിഷ്ഠയും ഉണ്ടാകും. കൂടുതൽ അറിവു നേടാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

പണമിടപാടുകളിൽ കരുതലില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും. വരവ് നോക്കാതെ ചെലവു ചെയ്യുക മൂലം പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും. പല തൊഴിലുകളിൽ മാറി മാറി ഏർപ്പെടും. ഒന്നിലും ഉറച്ചു നിന്നെന്നു വരികയില്ല. തന്ത്രപൂർവം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവ് കുറയും. സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഏതു കാര്യവും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇതുമൂലം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നുചേരാം.

ബാല്യ കാലത്ത് പനി, ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, രക്ത ദൂഷ്യ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഇടയ്കകിടെ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. 30 വയസ്സുവരെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടും. പക്ഷെ ഈ കാലത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും മെച്ചമായ തൊഴിൽ നേടാനും കഴിഞ്ഞെന്നു വരാം. 30 വയസ്സിനും 46 വയസ്സിനും ഇടയ്കുള്ള കാലം പൊതുവെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. കുടുംബസുഖം, സന്താന ഗുണം, ബന്ധു ഗുണം തുടങ്ങിയവ ഈ കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടും. ഇഷ്ട്ടത്തിനോത്ത ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ നേടാനും സന്തുഷ്ടകരമായ കുടുംബജീവിതം നയിക്കാനും ഇടയാകും. 46 വയസ്സു മുതൽ 65 വയസ്സു വരെയുള്ള കാലം ആരോഗ്യപരമായി അത്ര മെച്ചപ്പെട്ട കാലമല്ലെങ്കിലും സാന്പത്തികമായി വലിയ ഉയർച്ച നേടാൻ ഈ കാലത്തു കഴിയും. 65 വയസ്സിനു ശേഷമുള്ള കാലം വലിയ ഉയർച്ചയോ താഴ്ച്ചയോ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം. 


രോഹിണി
ദേവത
ഗണം
യോനി
മൃഗം
ഭൂതം
പക്ഷി
വൃക്ഷം
രത്നം
ബ്രഹ്മാവ്
മാനുഷം
സ്ത്രീ
പാമ്പ്
ഭൂമി
പുള്ള്
ഞാവല്‍
ചന്ദ്രകാന്തം, മുത്ത്