08 പൂയം

പൂയം നാളുകാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അവരുടെ മനസ്സിന് ദൃഡത കുറവായിരിക്കുമെന്നതാണ്. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുന്പോൾ അവർ ആശങ്കാകുലരാകുന്നു. ഓരോ തീരുമാനത്തിനും അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ ചിന്തകൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയും അവരെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. പലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവയായെന്നും വരാം. വലിയ ആലോചന കൂടാതെ ഓരോന്നിലും എടുത്തു ചാടുന്ന സ്വഭാവം കുറെയെല്ലാം ഇവർക്കുണ്ട്, പക്ഷെ ഏതു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അങ്ങേയറ്റം അത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അദ്ധ്വാനിക്കും. പരാജയങ്ങളുണ്ടായാലും ഏർപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല.

അന്യർക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നവരെ വെറുക്കുകയും അവരിൽനിന്നും അകന്നു കഴിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. നീതിനിഷ്ടയും നിഷ്പക്ഷതയും ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ പ്രത്യേകതകളാണ്. പലവിധ പരിവർത്തനങ്ങളും പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ബാല്യം അത്ര മെച്ചമായിരിക്കുകയില്ല. സാന്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് അനുഭവപ്പെടാം. വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണമില്ലാതെ വന്നാൽ ഈ കാലത്ത് തെറ്റായ വഴികളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വരാം. സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവുക. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടും. അസാധാരണമായ ബുദ്ധിശക്തി പൂയം നാളുകാർക്ക് കൈമുതലായുണ്ടാവും. അവർ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സന്ദർഭാനുസരണം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാർത്ഥചിന്ത അല്പം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും. ഉപകാരസ്മരണ കുറയും. കാര്യ സാദ്ധ്യത്തിനായി ശത്രുക്കളോടു പോലും പുറമേ സ്നേഹം ഭാവിച്ചെന്നു വരും. വിമർശനങ്ങളും അപവാദങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരും.


പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുവരെയുള്ള ജീവിതം താരതമ്യേന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഈ കാലത്ത് ആരോഗ്യക്കുറവ്, മനക്ലേശം, അപകടങ്ങൾ, മുറിവു ചതവുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. 12 വയസ്സിനു ശേഷം 26 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലം താരതമ്യേന മെച്ചമായിരിക്കും. ഈ കാലത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം മെച്ചമായിരിക്കും. മതാപിതാക്കളുമായി ഈ കാലത്ത് നല്ല അടുപ്പമുണ്ടാകും. കുടുംബാഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കും. സ്വന്തമായ ജോലിയും വരുമാനവും ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാകാം. 26 വയസ്സുമുതൽ 33 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമാണ്. സാന്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചമായിരിക്കുമെങ്കിലും പെട്ടെന്നുള്ള രോഗപീഡ, അപകടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ളവരുടെ വേർപാടു മൂലം മനക്ലേശം ഉണ്ടാകാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. 33 വയസ്സിനുശേഷം 50 വയസ്സുവരെ എല്ലാവിധത്തിലും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. ഈ കാലത്ത് ജനിച്ച വീട്ടിൽനിന്ന് മാറി എന്നുവരാം.

പൂയം നക്ഷത്രിൽ ജനിച്ചവരുടെ ദാന്പത്യജീവിതം പൊതുവെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മനസ്സിനിണങ്ങിയ ജീവിത പങ്കാളിയെ അവർക്ക് ലഭിക്കും. ജീവിത പങ്കാളിയോട് അമിതമായ സ്നേഹവും വിധേയത്വവും ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളോടു പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിക്കുംപൂയം
ദേവത
ഗണം
യോനി
മൃഗം
ഭൂതം
പക്ഷി
വൃക്ഷം
രത്നം
ബൃഹസ്പതി
ദൈവം
പുരുഷന്‍
ആട്
ജലം
ചകോരം
അരയാല്‍
വജ്രം, ഇന്ദ്രനീലം